PODCAST LÍDŘI A KMENY


Tento podcast jsem založila, abych dala prostor lídrům sdílet své zkušenosti, tipy a myšlenky, které mohou inspirovat ostatní. Jak se dívají na leadership? Jak pracují s týmovou a firemní kulturou? V čem je ukryté "tajemství" leadershipu? 

Podcast najdete na Spotify, Apple Podcasts a YouTube.

🎙️ Příjemný poslech!


Olga Bědajanková je výkonnou ředitelkou a ekonomickou ředitelkou společnosti SATUM CZECH. Pod jejím vedením firma 10krát vyrostla. V roce 2022 firma oslavila 25. výročí existence. K tomto výročí se Olga rozhodla dát firmě dárek - sepsat firemní filozofii.
Oslovila mne, abych jim ji pomohla sestavit - definovat jejich firemní poslání, hodnoty, vizi a...

Stanislav Vojtíšek je bývalý kapitán dopravního letadla. Dnes je poradcem, lektorem a mentorem pro krizové rozhodování, leadrship a optimalizaci postupů a zakladatelem značky Pilos for leaders and managers.
Standa přednáší na téma rozhodování v krizových podmínkách a skvěle přirovnává principy řízení letadla plného lidí s řízením firmy plné...

Michal Šrajer byl první český Chief Happiness Officer. Tento titul používal ve své IT firmě Inmite, kterou založil. Když ji koupila firma Avast, tak byl Michal CHO tam. Ani dnes téma štěstí v práci neopustil.
V této epizodě jsme mluvili o tom, jak podporovat štěstí v práci a jak je měřit. Zamýšleli jsme se nad tím, jak pracovat...

S Šárkou Zídkovou jsme mluvili o rozdílném přístupu k vedení lidí mezi ní a zakladatelem firmy, jejím otcem. Jak probíhalo převzetí firmy, jaké změny zavedla a jaký odkaz zachovává?
Šárka už má sama dospělé děti, které jsou ve firmě také aktivní a na převzetí vedení firmy se postupně připravují. Proč jako rodina chtějí sepsat rodinnou ústavu, jak...

​Jan Grund před 12 lety odešel z pozice výrobního ředitele v jejich rodinné firmě, aby rozvíjel nově postavený golfový resort. Kde se vůbec vzal nápad postavit golfový resort na zelené louce? Jak náročná to byla změna, co se na ní naučil a jakou vizi má do budoucna? Dnes je součástí resortu golfové hřiště, restaurace, hotel i wellness. Podle jakých...

Martina od ledna 2022 řídí kanceláře EY v České republice. Do její pozice ji zvolili vlastní kolegové. Jejím profesním zaměřením je daňové poradenství v oblasti lidských zdrojů.
Ve své nové roli by chtěla dávat mnohem větší prostor flexibilitě, pracujícím rodičům a věnovat se firemní kultuře.
V rozhovoru jsme si povídali o tom, zda se lídrem rodíme...


PODCAST ODOLNÁ FIRMA

Pro Asociaci rodinných firem jsem dva roky natáčela podcast o podnikání v rodinných firmách. Je to seriál plný inspirativních osobností a příběhů.