FIREMNÍ VIZE, POSLÁNÍ A HODNOTY


​FIREMNÍ VIZE UDÁVÁ SMĚR

Mít jasný cíl (vizi) a nalézt ty správné lidi k jejímu naplnění je hlavním úkolem každého správného lídra. Pak už zbývá jen odstraňovat překážky. Je to jednoduché, ale není to snadné.

Vize je dlouhodobý cíl, který je součástí vaší firemní filozofie. Odlišuje vás od ostatních firem.

JAK VIZI NAPSAT?

Největší chybou je psát ji sám. Jakmile do tvorby nezapojíme celý strategický tým, může se stát, že vaši vizi ostatní odmítnou. 


PROČ JE TO TĚŽKÉ?

Psaní vize nás nutí vystoupit ze zajetých kolejí operativního myšlení a dívat se do budoucna,
​vidět příležitosti a nové cesty.
​Pro vizionáře a rozjížděče to je velmi přirozený způsob myšlení. Pro ty z vás, co jsou více
pragmaticky zaměřeni, to může být velmi náročné cvičení. 


FIREMNÍ VIZE JAKO SOUČÁST FIREMNÍ FILOZOFIE

FIREMNÍ POSLÁNÍ
​Jaký smysl má činnost vaší firmy? Co přináší zákazníkům, oboru či světu? Proč tu jste?
Firemní poslání mluví o vašem záměru.


FIREMNÍ HODNOTY
To jsou principy, kterými se jako firma řídíte ve našem dennodenním fungování a komunikaci. Pokud máte jasně formulované firemní hodnoty, vaši zaměstnanci vědí, co je pro vás důležité. 


FIREMNÍ FILOZOFIE
je strategický dokument. Vytvořit by ho měl váš strategický tým spolu s co největší skupinou řadových zaměstnanců. Sepisování firemní filozofie se může stát velkým milníkem v životě firmy. Bývá to také užitečná team-buildingová aktivita. Dosáhnete sladění, zvýšené motivace a navrácení radosti a chuti do práce.PROVEDU VAŠI FIRMU CELÝM PROCESEM


JAK FIREMNÍ KULTURU VE FIRMĚ POPSAT A JAK S NÍ PRACOVAT

"Nedělejte si vlastní hodnoty sami. Přizvěte k tvorbě vlastní lidi. Dejte jim čas a prostor. A pokud si berete externistu, dejte jim plnou podporu a buďte součástí tvůrčího týmu. Nesnažte se změnit ostatní, součástí změny musíte být i vy. A vypracované hodnoty začněte používat v každodenní praxi. Uložením do šuplíku jen vyhodíte svoje peníze."
Martin Hurych mne pozval do podcastu Zážeh, kde mi položil spoustu zvídavých otázek.

PODCASTY

EBOOK ZDARMA

Máte jasno, o čem je váš kmen?

Vytvořte si dokument, který jasně popisuje vaši firemní kulturu. Pomůže vám lépe pracovat s vašimi týmy, motivovat je a vyhledávat vhodné posily do týmu.


Víte, že firmy, které mají pevnou firemní kulturu, lépe obstojí v dobách rychlých změn a krizí?
Připravila jsme pro vás e-book, ve kterém jsme sepsala všechny praktické tipy a postupy, které vám pomohou zjistit a dát do slov, o čem je vaše firma.


Zdarma tak získáte praktický manuál, díky kterému dokážete zorganizovat a vést workshopy u vás ve firmě. ​Na konci celého procesu tak získáte cenný dokument, který se stane každodenním nástrojem vašich manažerů.​

PROVEDU VÁS TVORBOU FIREMNÍ VIZE

Tvorba vize je strategická práce, která rozvíjí jak týmovou spolupráci, tak jednotlivce.
Díky ověřenému postupu, dokážu provést různě velké týmy vyhodnocením uplynulého období, zmapováním současného stavu i sladěním se nad budoucností.
Firemní vizi naplníte, pokud k ní povede jasná strategie. Formulování strategických cílů je součástí workshopu o vizi.
Jako facilitátorka (moderátorka) strategických workshopů jsem zodpovědná za využití času k diskusi i vytvoření jasného výstupu.
​Vy se tak můžete věnovat přemýšlení a práci na samotném obsahu. 


CO ŘÍKAJÍ KLIENTI:

Simona náš strategický tým vedla vedla zkušeně a s velkou odborností při tvorbe vize a strategie. Dokázala navázat vztah se zaměstnanci na všech úrovních a dokonale výsledky interpretovala nám, majitelům. Naprosto všechny zúčastněné nadchla svým přístupem a už se těšíme na další spolupráci při ročních hodnoceních.

Jana Kremlová

majitelka a generální ředitelka ALIKA a.s

V loňském roce, po 24 letech existence naší firmy, jsme asi všichni cítili, že potřebujeme "vyčistit skříně", dodat si vzájemně "čerstvou energii", udělat "nějaké změny",....a v tento správný okamžik jsme se potkali se Simonou Bodlákovou. Já jsem úplně přesně nevěděla, co očekávat a tak výsledek předčil moje očekávání. Bylo to zábavné, tvůrčí, náročné, inspirativní,... a dnes říkám, že i potřebné setkávání, s jehož výsledkem jsme všichni nadšeni. Prostě Simonka nás jako výborná profesionálka "nasála", pomohla s formulací, definicí hodnot, podařilo se jí nás ukočírovat a nová vize a poslání je na světě. 


Jitka Hradilová 

prokurista firmy SATUM Česko

Se Simonou je radost spolupracovat. Má potřebné dovednosti na vedení celodenních workshopů a výborně se vyzná v problematice firemní kultury. Naši firmě pomohla si zvědomit velice důležité firemní hodnoty a poslání, což nás hodně posunulo. Zároveň je Simona lidsky velice příjemná, takže nás to i bavilo.


Václav Kurel

majitel Benefit Plus


Simona nám pomáhala s projektem redefinice firemní filozofie, kultury a dlouhodobé strategie. Jí vedené workshopy se zaměstnanci nakonec ve svých výstupech předčily naše očekávání. Simoně se jejím profesionálním a současně přátelským přístupem podařilo docílit otevřenosti a kooperativnosti celého týmu. Její závěry a doporučení byly velmi relevantní, přínosné a výrazně napomohly k úspěšnému zvládnutí celého projektu.


Martin Vlk, Brand Strategy and Business Director, Fiala and Šebek


Simona provedla neziskovou organizaci Jahoda úspěšnou transformací při změně ředitelky a zároveň ve spolupráci s týmem a správní radou pomohla nastavit strategický rámec a směřování organizace na další roky. Díky Simoně proběhla tato transformace profesionálně, perfektně a s úsměvem.


Tomáš Jindříšek, Managing Director, Digital First Marketing Group

Simona nám na konci roku 2019 pomáhala formulovat firemní vizi, naše poslání a definovat naše firemní hodnoty. Díky ní se nám podařilo do tohoto procesu opravdově zapojit nejen management a majitele firmy, ale i naše zaměstnance, což považuji za naprostý základ toho, aby pak hodnotami firma skutečně žila. V covidové době, kdy většina firmy pracuje převážně na homeofficu, se pak ukázalo, jak moudrá investice to byla. I když pracujeme z domova, všichni si teď uvědomujeme, za jakými hodnotami jako firma společně stojíme a co nás spojuje. Díky tomu jsme si nyní paradoxně možná ještě blíže, než jsme si byli dříve v kancelářích. Simoniny služby v oblasti firemní kultury proto můžeme jednoznačně doporučit.


Ondřej Tyl, Managing Director Benefit Plus