MASTERMIND PRO LÍDRY


​Majitelé a ředitelé firem jsou vizionáři, realizátoři a lidé mnoha talentů. Své firmy budovali poctivě a s lidmi, které osobně dobře znají. Důležitou hodnotou jsou vztahy, dobré jméno, dlouhodobost a kvalita.

Lídři takových firem stojí na vrcholu organizace, kde je člověk často sám a hodně tam fouká. Mastermind je prostředí, kde se majitelé a ředitelé setkávají a věnují se tématům, která jsou pro ně důležitá.  


​STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SKUPINY MAJITELŮ A ŘEDITELŮ FIREM

Jednou v měsíci se setkáváme, sdílíme své zkušenosti, radíme si a podporujeme se navzájem. 

I když podnikáme každý v jiném oboru, řešíme podobné problémy, prožíváme podobné situace a děláme podobná rozhodnutí. Vzájemně si můžeme poradit nebo pomoci.
Na našich setkáních vznikají obchodní příležitosti, nové nápady i přátelství.

MASTERMIND JE MOZKOVÝ TRUST

​Představte si 10 lidí, kteří 10 let získávali své zkušenosti v různých oborech. Tito lidé se sejdou u jednoho stolu a vytvoří mastermind skupinu. Dají své zkušenosti, postoje a znalosti k dispozici komukoliv ze skupiny. Každý člen skupiny má v tu chvíli možnost čerpat ze 100-leté odžité studnice moudrosti.

ZÍSKEJTE NÁZORY, KTERÝCH SI BUDETE VÁŽIT

​​​Ve skupině se pravidelně setkáváme se stejnými lidmi, a díky tomu se dobře známe.
​Členů skupiny se můžete zeptat na názor, požádat je o zpětnou vazbu na nový projekt nebo o radu na to, jak dál.

​Mastermind vám tak může pomoci posunout se mnohem rychleji v tom, co děláte. ​

Podporujeme se ve svém podnikání, sdílíme své kontakty, zajímavé postřehy nebo zdroje.

ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ

"Nejvíce si cením možnosti vyměňovat si informace s lidmi z vedení jiných firem. Inspirace, povědomí o trendech. Ve skupině funguje důvěra a otevřenost."

Zdeněk Zábranský, CEO První Chodská

"Mastermind mi dává možnost získat rady od kolegů na dotazy a inspirace při problémech, které by mě an nenapadly hledat."

Jana Kremlová, generální ředitelka a majitelka ALIKA a.s.

Se Simonou Bodlákovou jsem delší dobu v kontaktu v rámci Asociace MSP. Na základě pozitivní zkušenosti se skupinou Mastermind, dále rozšiřujeme společné aktivity, které pomáhají rozvinout manažerské schopnosti našich vedoucích pracovníků ve firmě Centrum FotoŠkoda. Z prvního školení se cítí kolegové nadšení a těší se na realizaci nápadů a tipů, které získali.


Martin Škoda, CEO Centrum FotoŠkoda 

Mastermind mi přináší rozšíření obzoru o podnikání ostatních účastníků a témata problémů, které ostatní členové řeší. Následná řešení konkrétních témat z praxe mi dávají návod pro řešení vlastních problémů.
Výraznou hodnotou je možnost setkat se s vedoucími pracovníky a majiteli (teď již přáteli) z jiných společností a oborů podnikání.

Aleš Posselt ml, CEO, AXIM TRADE 

​PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ

​Podmínkou přijetí je, že jste majitelem firmy nebo ji řídíte z pozice CEO.

Důvody pro nepřijetí můžou být různé - např. konkurenční vztah s někým ze stávajících členů nebo reputace. ​

V tuto chvíli běží dvě skupiny - jedna pro středně velké firmy do 100 zaměstnanců a druhá pro firmy větší než 100 zaměstnanců.

​Účast na prvním setkání je vždy zdarma.

Přijďte se podívat, jak vám bude vyhovovat společnost ostatních, prostředí i témata.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Poprvé můžete přijít navštívit skupinu zdarma. Pokud se rozhodnete pokračovat, je třeba si koupit balíček členství. Skupina je uzavřená a funguje dobře, když se účastníci potkávají pravidelně každý měsíc. 

HODNOTY A PRAVIDLA MASTERMIND SKUPINY

OTEVŘENOST

Říkejte svůj názor otevřeně a zpříma. Zajímejte se o podstatu problému nebo situace svých kolegů ve skupině. Sdílejte svoje zkušenosti a znalosti. Od skupiny dostanete, co do ní vložíte.


RESPEKT

Vyjadřujte si navzájem respekt tím, že budete pozorně naslouchat. Komunikujte s úctou k osobě i názorům ostatních. Nemusíme spolu souhlasit, ale respektujeme právo na odlišný názor. 


DŮVĚRA

Tím, že spolu sdílíme své nápady a problémy, vyjadřujeme velkou důvěru všem členům skupiny. Tato důvěra musí zůstat zachována. Co se sdílí ve skupině MUSÍ ve skupině zůstat.


ODVAHA

Odložte ego a využijte na maximum možnosti skupiny. Ptejte se na zpětnou vazbu a na názory. Dávejte zpětnou vazbu a sdělujte svůj pohled na věc.
Porušení hodnot a pravidel je důvodem pro vyloučení člena ze skupiny.


Pokud chcete z účasti ve skupině vytěžit maximum je dobré:

  • Připravit si téma a poslat je dopředu organizátorce
  • Účastnit se pravidelně každý měsíc
  • Komunikovat s ostatními účastníky, sdílet své zkušenosti, kontakty i tipy

SIMONA BODLÁKOVÁ - MANAŽERKA SKUPIN

"Role lídra je velmi náročná a osamělá. Pracujeme pod velkým tlakem, uvědomujeme si odpovědnost za výsledek i své zaměstnance a naše problémy a výzvy málokdo chápe

​Mastermind skupina s lidmi, kteří vedou podobně velké firmy, vám pomůže sdílet zkušenosti, získat cenné rady od lidí, kteří vědí, o čem podnikání je."

Pokud máte zájem se ke skupině připojit, napište mi: