15: Jindřich Dohnal, CREATIXO: Jak pracovat s kreativitou?

03/04/2023


Jindřich Dohnal je zakladatelem značky Creatixo, která firmám pomáhá otevřít cestu ke kreativitě a inovacím. 

Jindřich se celý život zabývá inovacemi, rozvojem potenciálu a kreativitou. Zajímalo mě, jaké dovednosti musí člověk mít, aby byl kreativní a jak je rozvíjet. Jak dostat kreativitu a inovativní myšlení do firemní kultury?


Další epizody