6.  Martina Kneiflová - vedoucí partnerka EY ČR: Jak je důležitá intuice a autenticita v leadershipu?

15/12/2022

Martina Kneiflová od ledna 2022 řídí kanceláře EY v České republice. Do její pozice ji zvolili vlastní kolegové. Jejím profesním zaměřením je daňové poradenství v oblasti lidských zdrojů.
Ve své nové roli by chtěla dávat mnohem větší prostor flexibilitě, pracujícím rodičům a věnovat se firemní kultuře.
V rozhovoru jsme si povídali o tom, zda se lídrem rodíme či stáváme. Co to je intuice, jak vést tým seniorních kolegů a jak vidí mladou generaci.