9: Michal Šrajer, Happiness@Work: Jak vypadá štěstí v práci?

15/12/2022

Michal Šrajer byl první český Chief Happiness Officer. Tento titul používal ve své IT firmě Inmite, kterou založil. Když ji koupila firma Avast, tak byl Michal CHO tam. Ani dnes téma štěstí v práci neopustil.
V této epizodě jsme mluvili o tom, jak podporovat štěstí v práci a jak je měřit. Zamýšleli jsme se nad tím, jak pracovat s firemní kulturou v době, kdy se šetří a jak vytvářet psychologické bezpečí v těžkých dobách. Mluvili jsme o odvaze, zranitelnosti, vizi a autentickém vedení lidí.
Michal nás také pozval na konferenci Happines@Work Live!, která má letos téma Udržitelnost.


Další epizody:

Olga Bědajanková je výkonnou ředitelkou a ekonomickou ředitelkou společnosti SATUM CZECH. Pod jejím vedením firma 10krát vyrostla. V roce 2022 firma oslavila 25. výročí existence. K tomto výročí se Olga rozhodla dát firmě dárek - sepsat firemní filozofii.
Oslovila mne, abych jim ji pomohla sestavit - definovat jejich firemní poslání, hodnoty, vizi a...

Stanislav Vojtíšek je bývalý kapitán dopravního letadla. Dnes je poradcem, lektorem a mentorem pro krizové rozhodování, leadrship a optimalizaci postupů a zakladatelem značky Pilos for leaders and managers.
Standa přednáší na téma rozhodování v krizových podmínkách a skvěle přirovnává principy řízení letadla plného lidí s řízením firmy plné...